Gespecialiseerd in industrieel straal en spuitwerk

Offshore

Offshore is de aanduiding van activiteiten die plaatsvindenĀ op enige afstand van de kust, meestal gericht op exploratie en winning van olie enĀ gas, maar in toenemende mate ook van windenergie en aquacultuur.

Voor verschillende bedrijven die offshore werken spuiten wij volgens de
richtlijnen (specificatie) die nodig is. Wij hebben diverse projecten gedaan voor
onder andere GDF Suez, Wintershall, Shell, Esso en Taqa Energy.